RENT TØRT BYGG CONSULT AS

Lokøyvågen 49 A
5357 FJELL

Telefon: 959 07 536
E-post: post@rtbc.no

Rent Tørt Bygg Consult AS

RENT TØRT BYGG (RTB) filosofien er nå et begrep i byggenæringen, og har bidratt til økt fokus på systematisk renhold i byggeprosessen og etter at brukerne av bygget har flyttet inn.

Erfaringer viser at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede og økt arbeidseffektivitet. Det er viktig å unngå at byggestøv "gjemmer seg" i bygget, for så å komme frem senere som følge av arbeidsprosesser, trafikk og vibrasjoner.

start3For å oppnå målsetningen, må RTB-filosofien tas opp tidlig i planleggingenmenspåvirkningsmulighetene er store. Det er viktig at byggherren står bak målsetningen om RENT, TØRT BYGG og deltar i utformingen av de premisser som dette gir for byggesaken.

I dag er rådgivning av rtb lagt under VVS-teknikk fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
Vi kan bistå med å lage anbudsmatreale for RTB med nåværende rådgiver, vi er dokumentert
kvalifisert ved bruk av kvalitetssystemet NS insta 800.
start3Erfaringsmessig ser vi at, ved valg av for høye kvaliteter under byggeperioden, kan detvanskeliggjøre forståelsen blant fagentreprenørene. RTB betyr ikke støvfri byggeplass, men
man skal utføre støvreduserende tiltak, med de arbeidsoperasjonene som skal utføres på bygget.

For å kunne vurdere resultatet av renhold, er det nødvendig med enkle metoder for å bestemme kvaliteten på renholdet. Kvalitetssystemet NS insta 800 brukes både subjektive metoder (f. eks syn) og objektive metoder (f.eks. måling av støvdekkeprosent).

Vi kan også utføre disse tjenestene: - Totalansvar RTB

- Koordinering RTB
- Rengjøre og rydde etter fagentreprenører ukentlig
- Stikkprøve dokumentasjon av renhet
- Avsluttende og klargjørende byggrengjøring
- Avfukting
- Permanent fuktovervåkning/varsling
- Utleie av alt utstyr vedr. RTB (Støvsugere, avfukter, matter o.l)
- Måling av støv, glans og friksjon av alle flater
- Måling av fukt i betong og luft
- Full inneklima undersøkelse (Vi har samarbeid med mikrobiologer fra NIK)
- Soppsanering
Prosedyre for koordinering av RTB

Koordineringsansvarlig kan:
- Utføre oppstartmøte for baser/prosjektledere og ansatte ved tett hus, og fortløpende ved nyregistrerte firmaer og ansatte ved prosjektet.
- Utføre daglige kontroller i henhold sjekklister rent bygg, eventuelle avvik tas med den enkelte prosjektansvarlig.
- Loggføre all aktivitet renholdsentreprenør har utført dagen før.
- Flytte og vedlikeholde avfukter og varmeovner, i henhold til fremdriftsplan.
- Ha oppfølging av avfallshåndtering
- Utføre fortløpende reparasjoner på midlertidige plastvegger og tettinger.
- Henge opp oppslag over soneinndeling og eventuelt annen rtb info.
- Dokumentere og kvalitetssikre etter egen støvsuging
- Dokumentere og kvalitetssikre etter avsluttende byggrengjøring
- Stikkprøvekontroll på fukt og støvmålinger, under byggeperioden.
- Bistå fagentreprenører med planlegging av tiltak ved støvende arbeid

Les om Anbefalte faglige normer for inneklima