RENT TØRT BYGG CONSULT AS

Lokøyvågen 49 A
5357 FJELL

Telefon: 959 07 536
E-post: post@rtbc.no

Renovasjon / gjenvinning

Restavfall.
Inneholder usortert avfall og kan bestå av nesten all slags avfall. Avfallet tømmes i sorteringsanlegg hvor ulike fraksjoner blir plukket ut. Deretter går restavfallet til materialgjenvinning (10%), energigjenvinning (75%) eller deponi (15%).

Papir.
Sendes til papirfabrikk hvor returpapiret benyttes som råstoff til produksjion av nytt papir (100% materialgjenvinning). Av ett tonn papir spares ca. 18 trær.

Papp.
Sendes til papirfabrikk som gjenvinner materialet (100%) og bruker det til produksjon til nytt papir og bølgepapp. Fibrene kan gjenvinnes 5 til 8 ganger.

Glass.
Sendes til sortering og deretter videre til materialgjenvinning (100%).

Metall.
Sendes til smelteverk og stålverk som gjenvinner materialet (100%) til for eksempel motordeler, spiker og armeringsjern.

Matavfall.
Utnyttes til produksjon av bio-gass (energigjenvinning) eller komposteres. Matavfall kan eventuelt forbrennes.

Trevirke.
Kvernes og benyttes til biobrensel (100% energigjenvinning).

Gipsplater.
Gipsen skilles fra kartong og overflatebehandles. Gipspulveret benyttes som råstoff i produksjon av nye gipsplater.

Plast.
Plasten sendes til kverning, vaskning og regranulering for å muliggjøre materialgjenvinning (50%). Nye plastprodukter kan for eksempel være bæreposer, leketøy, beholdere m.m.

Fyllmasser.

Dette er stein, jord og pukk fra byggeplasser. Fyllemassen sjekkes for forurensning og sendes til deponi om ikke annen lokal ordning kan brukes. Massene gjenbrukes til overfyllingsmasse eller konstruksjonsmateriell til utfylling.