RENT TØRT BYGG CONSULT AS

Lokøyvågen 49 A
5357 FJELL

Telefon: 959 07 536
E-post: post@rtbc.no

Hovedrenhold

Arbeidstilsynet har engasjert seg i problematikken rundt renhold og definert renhold som forebyggende helsearbeid som har en direkte betydning for helsen. Nye undersøkelser har skapt en høyere bevissthet om sammenhengen mellom kvaliteten på renhold og slimhinneirritasjon, astma og allergi. Hensikten med renhold er å fjerne smuss og forurensninger fra innemiljøet. Dette er ikke bare av estetiske grunner, men også for å unngå kontakt med, og innånding av, irriterende bakterier, sporer og støv. Hvilke kjemikalier, metoder og utstyr som brukes, i tillegg til hyppighet og grundighet, vil være avgjørende for effektiviteten av renhold.

Rent Tørt bygg Consult as tilbyr totale løsninger for renhold til private og offentlige virksomheter. Alle løsninger er fullstendig tilpasset den enkelte kundes behov, krav og ønsker. Tilbyr dokumentasjon for utført arbeid, som friksjon, glans og støvmålinger
Godt renhold er en fornuftig og lønnsom investering. Grunnen er at et rent arbeidsmiljø øker trivselen, minsker sykefraværet og gir bedre produktivitet som resultat.

Bildene viser før og etter fjærning av betong søl, på glass og fasade

Bildene viser diverse skrekk og gru bilder