RENT TØRT BYGG CONSULT AS

Lokøyvågen 49 A
5357 FJELL

Telefon: 959 07 536
E-post: post@rtbc.no

Fukt og inneklima

Fukt er opphavet til mikrobielle forurensninger som i tillegg til å forårsake bygningsmessige skader, også kan føre til astma, allergi og andre helseplager. Bygningsrelaterte helseplager er meget omfattende - i de fleste tilfeller også unødvendige. Unntaksvis støter vi på problemer som krever målinger, mikrobielle eller
kjemiske analyser.

  • Muggsopp og bakterier vokser i alle slags materialer når fuktinnholdet overstiger 75% RF.
  • Det oppstår ideelle betingelser for mikrobiell vekst på byggeplasser fordi det er tilgang på fukt og smuss og perioder med gunstige romtemperaturer.
  • Fuktskader i bygninger gir stor risiko for helseskadelig muggsoppvekst. Synlige tegn på muggsoppvekst skal ikke forekomme. Lukt av mugg inne betyr uakseptabel vekst av muggsopper.
  • Muggsopper kan gi helseplager ved allergi og særlig allergisk astma, men også ofte andre sykdommer gjennom produksjon av mykotoksiner og glukaner. De mest utsatte grupper for muggsopp (mykotoksiner) er barn, eldre og allergikere.
  • Muggsopper avgir flyktige organiske forbindelser som delvis er årsaken til mugglukt. Disse er ikke helseskadelige annet enn (kanskje) ved særlig høye konsentrasjoner.

Anbefalte faglige normer for inneklima

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet Les rapporten>>