Renovasjon / gjenvinning

Restavfall. Papir. Papp. Glass. Metall. Matavfall. Trevirke. Gipsplater. Plast. Fyllmasser.

Les mer om Renovasjon / gjenvinning>>

Rent Tørt Bygg

RENT TØRT BYGG (RTB) filosofien er nå et begrep i byggenæringen, og har bidratt til økt fokus på systematisk renhold i byggeprosessen og etter at brukerne av bygget har flyttet inn.

Les mer om RTB>>

Hovedrenhold

Arbeidstilsynet har engasjert seg i problematikken rundt renhold og definert renhold som forebyggende helsearbeid som har en direkte betydning for helsen.

Les mer om hovedrenhold>>

Fukt og inneklima

Fukt er opphavet til mikrobielle forurensninger som i tillegg til å forårsake bygningsmessige skader, også kan føre til astma, allergi og andre helseplager. Bygningsrelaterte helseplager er meget omfattende - i de fleste tilfeller også unødvendige.
Les mer om fukt og inneklima>>